»   اخبار   »   اتمام اعتبار سایت های ثبت نامی در نسخه قدیمی پایگاه ساماندهی زمان انتشار :  

اتمام اعتبار سایت های ثبت نامی در نسخه قدیمی پایگاه ساماندهی
بدینوسیله به اطلاع کلیه مدیران تارنماهای اینترنتی می رساند که اعتبار ثبت نام سایتهایی که در نسخه قدیمی پایگاه ساماندهی به نشانی samandehi.ir ثبت نام کرده اند به پایان رسیده است و از این تاریخ از نظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صرفاً سایتهایی ثبت شده محسوب می شوند و از امتیازات سایتهای ثبت شده استفاده می کنند که در نسخه جدید این سایت ثبت نام کرده باشند.

نظر به اینکه از بیش از یک سال پیش در این خصوص اطلاع رسانی شده بود (و متن اطلاعیه کارگروه تعیین مصادیق بر ایمیل سایتهایی که در نسخه قدیمی ثبت نام کرده بودند ارسال شده بود) و با توجه به اینکه مهلت اعتبار ثبت نام در نسخه قدیمی از چند ماه پیش به پایان رسیده است لذا از این تاریخ نسخه قدیمی حذف شده و صرفاً نسخه جدید برای کسانی که تمایل به ثبت نام دارند قابل رویت است.

یکی از امتیازات سایتهایی که در پایگاه ساماندهی ثبت نام کرده اند این است که در صورتی که اشتباهاً یا ناخواسته محتوای مجرمانه ای را منتشر نمایند کارگروه تعیین مصادیق بجای اینکه سایت آنها را فیلتر نماید قبلاً به آنها تذکر ارسال می کند و صرفاً در صورت عدم توجه به تذکر سایت آنها فیلتر خواهد شد.