»   اخبار   »   اهداء جوایز به همکاران افتخاری برگزیده زمان انتشار :  

اهداء جوایز به همکاران افتخاری برگزیده

اهداء جوایز به همکاران افتخاری برگزیده

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه براساس قانون وظیفه پاکسازی و سالم سازی فضای مجازی و جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه را برعهده دارد. بخش عمده ای از این تکلیف قانونی با همکاری داوطلبانه شهروندان مسئولیت پذیر و ارسال صدها هزار گزارش درخصوص مشاهده محتوای مجرمانه در فضای مجازی به دبیرخانه کارگروه انجام می شود.

از چند سال گذشته تا کنون این امکان فراهم شده است که کلیه شهروندان بتوانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (به نشانی Internet.ir ) بصورت بدون ذکر نام و مشخصات و هم با عضویت رسمی و اعلام نام و مشخصات به صورت داوطلبانه با کارگروه همکاری نموده و چنانچه محتوای مجرمانه ای را در فضای مجازی مشاهده کردند ، بلافاصله از طریق سامانه مذکور مراتب را جهت بررسی و فیلتر به کارگروه اعلام نمایند.

بر این اساس در سال گذشته بیش از نیم میلیون گزارش از سوی حدود ده هزار همکار افتخاری به دبیرخانه کارگروه واصل شده است که این امر نقش مسئولیت پذیری و مطالبه مردمی در سالم سازی فضای مجازی را بیش از پیش روشن می سازد.

دبیرخانه کارگروه نیز با هدف ترغیب و تشویق همکاران افتخاری و داوطلب ، هرساله عملکرد آن ها را از نظر کمی و کیفی بررسی و از افراد برتر بطور رسمی تقدیر و تشکر بعمل می آورد که در سال گذشته نیز به کلیه همکاران افتخاری تقدیرنامه و به سه نفر برتر هزینه سفر به مشهد مقدس اهداء گردید.

لذا از کلیه کسانی که همکاری با این دبیرخانه را دارند دعوت بعمل می آید  با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی کارگروه و تکمیل فرم اطلاعات مربوط به جمع «همکاران افتخاری» بپیوندند.