»   اخبار   »   ما متهم و عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم زمان انتشار :  

ما متهم و عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم
حجت الاسلام و المسلمین محسني اژيه رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادستان کل کشور :

 در دادگاه انقلاب برخی افراد به دلیل ارتکاب جرایم محکوم می شوند ولی ما عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم. هرچند فیسبوک کماکان مسدود است و اقدام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به قوت خود باقی است.

ایشان گفت: از شبکه های اینترنتی می توان استفاده صحیح و غلط انجام داد ولی بعضی موارد که در شبکه های اجتماعی و غیر اجتماعی انجام می شود علیه امنیت کشور، عفت و اخلاق عمومی هستند و اگر اقدامی انجام نشود کشور ضرر می کند.

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطرنشان کرد: کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه طبق قانون و مصوبه تیرماه سال 88 تشکیل شده و در سال 88 نیز اجرایی شده که 6 عضو از دولت دارد که 6 وزیر یا نماینده وزیرند و 6 عضو دیگر هم دارد و دادستان كل نیز رئیس آن کارگروه است. و آقاي دكتر خرم آبادي هم دبير اين كارگروه است .