»   اخبار   »   رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دیدار با رئیس قوه قضائیه عراق : امروز زیر ساختهای فضای مجازی و اینترنت در دست قدرتمندان سلطه گر است. زمان انتشار :  

رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دیدار با رئیس قوه قضائیه عراق : امروز زیر ساختهای فضای مجازی و اینترنت در دست قدرتمندان سلطه گر است.
در خاتمه رئيس قوه قضائيه عراق با تشكر از توضيحات مفيد و ارزنده دادستان كل كشور گفت : ما با تمامي ديدگاههائي كه مطرح فرموديد با شما هم صدائيم. دوست داشتيم فرصت بود تا بيشتر در جريان اطلاعات و تجربيات شما قرار مي گرفتيم. ما دست در دست هم بايد اين راه را پيش ببريم. البته امامان عليهم السلام متعلق به همه مسلمانان است و كشور ما به روي همه دوستداران اهل بيت باز است و در زمينه حقوق انسانها ما مسئوليت داريم تا بر اساس اصول ثابت اسلامي حقوق بشر را ترسيم كنيم زيرا ما بيش از آنها به حقوق بشر معتقديم.