»   اخبار   »   راه اندازی بخش ثبت نام همکاران افتخاری زمان انتشار :  

راه اندازی بخش ثبت نام همکاران افتخاری

از بدو تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شهروندان مسئولیت پذیر نسبت به حفظ ارزشهای اسلامی ، سالانه صدها هزار گزارش از تخلفات تارنماهای دارای محتوای مجرمانه را از طریق این سامانه به کارگروه ارسال نموده اند. لذا تصمیم گرفته شد تا به منظور ارتقاء سطح کیفی و مدیریت متمرکز این همکاری ها ، شهروندان دلسوز و وظیفه شناس را در سراسر کشور در قالب طرح «همکاران افتخاری» ساماندهی نمائیم.

فرم ثبت نام همکاران افتخاری توسط اشخاصی تکمیل می شود که به طور مداوم و مستمر قصد همکاری با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت پاکسازی فضای مجازی از طریق معرفی سایتهای متخلف را دارند. تکمیل این فرم اختیاری بوده و شهروندانی که تمایل به همکاری با کارگروه بدون تکمیل فرم مذکور را دارند می توانند آدرس و مشخصات سایت متخلف را از طریق سامانه درخواست فیلتر برای دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است تا کنون نظارت شما امت وظیفه شناس و گزارش تخلفات تارنماهای دارای محتوای مجرمانه از طریق این سامانه، نقش بسیار مهم و اساسی را در سالم سازی فضای مجازی کشور ایفا نموده است.

دبیرخانه کارگروه تصمیم دارد تا در آینده با کلیه کسانی که در این امر مهم ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را یاری می دهند تماس گرفته و به نحو مقتضی از آنها تشکر و قدردانی نماید و اقدام لازم جهت سازماندهی آنها به عمل آورد. ثبت نام همکاران محترم افتخاری در این قسمت می تواند زمینه همکاری بیشتر را فراهم نماید