»   اخبار   »   دبير كارگروه تعيين مصاديق: فيلترينگ فيس بوك به قوت خود باقيست زمان انتشار :  

دبير كارگروه تعيين مصاديق: فيلترينگ فيس بوك به قوت خود باقيست
دبير كارگروه تعيين مصاديق گفت: فيلترينگ فيس بوك به قوت خود باقيست.

دكتر عبدالصمد خرم آبادي اظهار داشت وزارت ارتباطات مجري دستورات كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مي باشد و هرگونه خودداري عمدي و سهوي از اجراي دستورات كارگروه جرم محسوب مي شود.

معاون دادستان كل كشور ادامه داد: در صورتي كه ثابت شود رفع فيلتر فيس بوك در برخي از مناطق كشور ناشي از قصور و يا تقصير مسئولين ذيربط بوده، به طور جدي با آن ها برخورد خواهد شد.

خرم آبادي در پايان خاطرنشان كرد: تذكرات لازم در خصوص رفع فوري اختلالات ايجاد شده به مسئولين ذيربط در وزارت ارتباطات داده شده است.