»   اخبار   »   فیلتر فوری سایت های قمار و شرط بندی از طریق گزارش مردمی و مراجعه به سایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور زمان انتشار :  

فیلتر فوری سایت های قمار و شرط بندی از طریق گزارش مردمی و مراجعه به سایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور

       کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در راستای مقابله با پدیده ی جدید فعالیت سایتهای قمار و شرط بندی آنلاین اقدام به معرفی آدرس اینترنتی  https://internet.ir/shekayat/gambling نموده که در آن امکان گزارش سایت های قمار و شرط بندی فراهم گردیده است. کاربران فضای مجازی می‌توانند سایت‌ها و بسترهای قمار و شرط‌بندی را از طریق آدرس مذکور به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش کنند تا نسبت‌ به مسدودسازی فوری آن اقدام شود.
 
       با توجه به رشد فزاینده ی فعالیت سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی و تبعات منفی فرهنگی و اقتصادی ناشی از آن و همچنین دغدغه ی حفظ دارایی و سرمایه افراد و با عنایت به جرم انگاری قانونگذار در خصوص قمار و شرط بندی، لذا با راه اندازی این نشانی اینترنتی هم اکنون امکان گزارش سایت های قمار و شرط بندی توسط کاربران فراهم شده که امید است این اقدام گامی مؤثر در جهت برخورد و کاهش فعالیت مجرمانه این گونه سایت ها باشد.