»   اخبار   »   ابعاد حقوقی فضای تاریک وب زمان انتشار :  

ابعاد حقوقی فضای تاریک وب

عنوان مصاحبه : ((وضع مقررات در حوزه فضای سایبر نباید موجب خدشه به اصل گردش آزاد اطلاعات گردد ))

1-اقتضائات فضای مجازی ، متفاوت از  فضای واقعی است .در فضای واقعی، به لحاظ وجود و دسترسی به  منابع مسئولیت مدنی بسیار غنی هستیم. از سوی دیگر نمی توانیم بطور کامل ارکان و قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی را بر فضای مجازی تطبیق دهیم. برای تطبیق این دو فضا با هم لازم است که برخی از ارکان و مبانی مسئولیت مدنی مورد بازنگری قرار گیرد.

2-در حوزه فضای مجازی ، نیاز به تغییر نگرش و طبیعتا تصویب قوانین جدیدی است تا متناسب با این فضا پاسخگوی نیازهای مطرح شده باشد. بنابراین می بایست قانونی متناسب با خصوصیات و اقتضائات این فضا وضع گردد تا از یک سو امنیت مدنی در کنار امنیت کیفری حفظ گردد و از سوی دیگر فضا خیلی بسته و محدود نگردد.

3-به نظر نگارنده ، از آنجا که فضای مجازی توانسته است مرزها را در نوردد پس بهتر است کشورها مانند آنچه در حقوق دریاها عمل کرده اند،در حوزه فضای سایبر هم مقررات بین المللی و کنوانسیون هایی را  وضع کنند تا هم از کاربران حمایت شود و هم حاکمیت و امنیت کشورها مورد تعرض قرار نگیرد و اگر خسارتی هم وارد شد بتوان عامل آن را در هر کجا شناسایی و مکلف به جبران  آن کرد.

4- در ارتباط با مسئولیت کیفری در حوزه فضای سایبر،مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای دادسراهای جرایم رایانه ای است اما در ارتباط با مسئولیت مدنی نهاد تخصصی رسیدگی کننده نداریم.

5- مصاحبه کننده از دکتر ملکوتی در خصوص خلاهای قانونی و حقوقی در حوزه مسئولیت مدنی در فضای مجازی سئوال می پرسند و ایشان می گویند :

* مهمترین خلاء در فضای مجازی ، نبود قوانین و مقررات به روز است . در حوزه مسئولیت مدنی منابع بسیار غنی داریم  ولی ما نیاز داریم تا در حوزه فضای مجازی هم قوانینی متنااسب با نیازها و اقتضائات داشته باشیم. ضمن توجه به اقتضائات ، مقنن می بایست به تفکیک مشخص کند که حاضرین فضای مجازی چه کسانی هستند و بسته به کارکردشان مسئولیت مدنی این ها مبتنی بر چه ارکان ،قاعده و نظریه هایی استوار است.

 

جمع بندی نظرات ایشان:

·        لزوم اصلاح قوانین و مقرارت مسئولیت کیفری و مدنی در حوزه فضای مجازی

·        پویایی رویه قضایی در پیاده سازی قواعد مسئولیت مدنی

·        توجه ویژه قضات و وکلا به آزادی اطلاعات و آزادی بیان


گردآورنده:مهندس مهدی رجب پورکاشف


منبع:basijlaw.ir

<!-- Used for easily cloning the properly namespaced rect -->