» شکایات و اعتراضات مردمی » شکایت از تخلف دستگاه های اجرایی در استفاده از پیامرسان ها

درگاه گزارش تخلف از مصوبه ساماندهی پیامرسان ها


گزارش تخلف هر یک از دستگاه‌های اجرایی در خصوص وظایف و مسئولیت‌هایی که راجع به فضای مجازی برعهده دارند را از طریق تکمیل فرم ذیل اعلام نمایید:

پس از دریافت کد پیامکی در مرحله بعد، آن را وارد نمایید

چهار - سه =  لطفا به عدد وارد کنید