» شکایات و اعتراضات مردمی » شکایت از تخلف دستگاه های اجرایی در استفاده از پیامرسان های خارجی

درگاه گزارش تخلف از مصوبه ساماندهی پیامرسان های خارجی


گزارش تخلف هر یک از دستگاه‌های اجرایی در خصوص وظایف و مسئولیت‌هایی که راجع به فضای مجازی برعهده دارند را از طریق تکمیل فرم ذیل اعلام نمایید:

پس از دریافت کد پیامکی در مرحله بعد، آن را وارد نمایید

سه + صفر =  لطفا به عدد وارد کنید