» شکایات و اعتراضات مردمی » گزارش هک و حملات سایبری

درگاه ثبت گزارش هک و حملات سایبری


چنانچه متوجه شدید یک پایگاه اینترنتی دولتی یا خدمات عمومی هک شده است و یا مورد حملات سایبری نظیر DDos قرار گرفته و از دسترس خارج شده و یا فعالیت آن دچار اختلال شده است، مراتب را جهت بررسی و پیگیری فوری اعلام فرمایید.

پس از دریافت کد پیامکی در مرحله بعد، آن را وارد نمایید

پنچ - سه =  لطفا به عدد وارد کنید