» شکايات و اعتراضات مردمي » شکايت پيرامون کسب و کارهاي فضاي مجازي


مشخصات فردي


پس از دريافت کد پيامکي در مرحله بعد، آن را وارد نماييد

شکايت يا اعتراض


مشخصات پایگاه اینترنتی کسب و کار


احراز هویت مدیر کسب و کار [ساماندهی / نماد اعتماد / اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی]


شکایت یا اعتراض


صفر + دو =  لطفا به عدد وارد کنيد