»   شرط بندی در فوتبال

با تصویب بند هـ-7 فهرست مصادیق محتوای مجرمانه از این پس قمارخانه های آنلاین و هرگونه انجام تبلیغات و دعوت مردم برای قمار به عنوان مصادیق مجرمانه تلقی شده و سایت ها و پایگاه های متخلف فیلتر می شوند.

شهروندان می توانند در صورت مواجه شدن با قمارخانه های آنلاین و تبلیغات آن ها در فضای مجازی، مراتب را از طریق این درگاه جهت بررسی و رسیدگی فوری به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معرفی نمایند.


مستند شوک: شرط بندی در فوتبال قسمت اول


دانلود مستند شوک قسمت اول
دانلود مستند شوک قسمت اول - کیفیت بالاتر